čtvrtek 24. května 2012

17

Žižkův dub pod hradem Lichnice

Obvod 922 cm, výška 28 m, věk 800 let.


Stav stromu a údržba
Rozměrný kmen je dutý, dutina otevřená, v horní části (otvor po zaniklém terminálu) zastřešená. Strom přežil požár hradu roku 1610, zboření hradu roku 1649, požár dutiny kmene v roce 1969, kdy ho hasili požárníci až zChrudimi a vylomení části koruny roku 1987. Po požáru byla dutina vyzděna, ale jak je dnes známo, tento způsob ošetření není vhodný, protože brání přirozené ventilaci a regeneraci stromu. Proto byla později vyzdívka odstraněna a ochranáři z Třemošnice a CHKO Železné hory provedena sanace dutiny včetně zastřešení.

Historie a pověsti
Strom je nazýván Žižkův podle dvou výprav husitů, kteří hrad Lichnice dobývali. Ani jedné výpravy se ale Žižkaosobně neúčastnil. Dub údajně stál u původní brány hradu (kde byl zasazen při stavbě hradu kolem roku 1250) - dnes je to u bývalého hostince v jižní části obce.
Ke stromu se ale vztahuje pověst. Kolem roku 1490 patřil hrad Mikuláši Trčkovi z Lípy. Jednou musel Mikuláš Trčka odjet z Prahy do Vídně a zprávu o své cestě poslal na Lichnici vyřídit mladého rytíře Viléma. Ten se na první pohled zamiloval do Trčkovy choti, krásné paní Kateřiny. Ta při své zdrženlivosti svolila pouze ke schůzce na rozloučenou právě u tohoto dubu. Tam ale mladé milence přistihl prchlivý Mikuláš Trčka, Kateřinu nechal zazdít na Lichnici a Viléma setnout.[5]
Strom k nám promlouvá takto: „přes 800 let tu stojím u staré hradní cesty. Viděl jsem hrad stavěti – jeho slávu – obléhání – zánik. Kéž bych se dočkal šťastných dnů příštích věků.“
Oblast je oblíbeným krajem malíře Antonína Chittussiho (1847 – 1891).