pondělí 7. května 2012

9

LÍPA VE ŠKRDLOVICÍCH
Bizarně vyhlížející a úctu vzbuzující 15 m vysoký dutý kmen lípy velkolisté má v prsní výšce obvod 650 cm.Lípa stojí v nejstarší části obce u č.p. 13, při pravděpodobné trase Libické stezky, nejstarší spojnice mezi Prahou a Brnem, nazývané též knížecí. K lípě se váže pověst o zakladateli obce, uhlíři Skrlovi, který měl tuto lípu zasadit při založení obce. Kronikář v místní kronice hovoří o lípě v roce 1930 jako o odumírající, neboť blesk jí srazil korunu. Dnes má lípa nasazen nový vrch a kmenovou dutinou rostou vnitřní kořeny, což svědčí o tom, že se má čile k světu.