pátek 25. května 2012

 

18

Bezručova alej

lemuje silnici z Valtic do Lednice


Je dlouhá přes 4 kilometry.  V aleji převládají lípy a jírovce. Prastaré mohutné stromy křivolaké, prosychající a pomalu umírající, s dutinami a škvírami. Alej je cennou lokalitou hmyzu vázaného na staré a mrtvé dřevo, zařazenou mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy NATURA  2000 - pro ochranu páchníka hnědého, odkázaného svým životem na dutiny starých stromů.