pondělí 3. srpna 2015

60

cedr libanonský

největší na Českomoravě
v zámeckém parku ve Višňovém severně od Znojmaobvod 381 cm, výška 20 m, stáří 150 let