pondělí 4. května 2015

58

buk v Lazinově


článeček je v knize VÝZNAMNÉ STROMY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
vydal Jihomoravský kraj