pondělí 4. března 2013

34

lípa u Tokozu

 

Je to nejmohutnejší strom na Žďársku. Je chráněn podle § 46 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v kategorii "památný strom". Stojí ve Žďáru nad Sázavou II, katastrální území  Zámek Žďár, parcelní číslo 406/17. Jedná se o lípu malolistou (Tilia cordata Mill.), výška stromu je 33 m, výška koruny 31 m, obvod kmene (ve výšce 1,3m) 780cm. Je prý stará přes 400 let. Strom stojí nedaleko hraze Pilské nádrže u cyklistické stezky.